Wettelijke inspraakmogelijkheden

Er zijn voor diverse beleidsniveaus inspraakmogelijkheden voorzien - overzicht vlaanderen.be  Opgelet, de voorstellen of klachten kunnen enkel gaan over de bevoegdheid van het betrokken beleidsniveau.
 

Europese Unie

Petitie Europese Commissie - burgerinitiatief

Verzoekschrift bij het Europees Parlement

Federaal

Petitie bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Online petitieplatform 

Vlaanderen

Volksraadpleging: is voorzien door de grondwet, maar het Vlaams Parlement moet nog een uitvoeringsdecreet schrijven in tegenstelling tot Wallonie (op dit moment: 24/11/2020).

Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement

Provinciaal

Volksraadpleging

Gemeentelijk

Verzoekschrift en petitie :  de gemeente regelt dit in een een eigen besluit. 

Volksraadpleging

Beroepsprocedure en klachten

Tegen beslissingen van wetgevende (verkozen) en uitvoerende organen (overheidsdiensten) is beroep mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Om een beroep voor te bereiden kan je beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur om documenten in te kijken. Transparancia is een bevriende burgervereniging die hierbij kan helpen in geval van problemen.

Burgerbegroting

Een aantal gemeente organiseren burgerbegrotingen waarbij een deel van het voorziene budget wordt toegewezen door burgers. Voorbeeld: District Antwerpen.