Democratie en inspraak in een gemeente

Flexibel 5 leden

Het doel van dit burgerpanel is eerst en vooral: hoe kan de democratie in een gemeente versterkt worden ?  Daarmee bedoelen we  inspraak, participatie, transparantie, afbouw coalitiecultuur, integriteit, ...

Een ander doel is hoe de werking van een gemeente verbeterd kan worden.

Welke aanpassingen kan een gemeente zelf doen en voor welke aanpassingen moet het gemeentedecreet aangepast worden ? We willen ze allebei oplijsten.

 

Group Tags