Organisatie

PRO is een ledenvereniging in de vorm van een vzw:

PRO De burgerlobby vzw

Stationsstraat 85

1861 Meise

Ondernemingsnummer : 0724556049

De werking bestaat uit een nationaal bestuur en lokale afdelingen met elk een eigen bestuur.