Federale burgerbegroting

Flexibel 1 lid
Waarom een burgerbegroting ?

We willen als burgerlobby onze politici helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen. 

Na de affaire "Sihame El Kaouakibi" zijn politici nog steeds niet begonnen aan een debat ten gronde over subsidies. Dat is inderdaad lastig als je gewoon bent om sinterklaas te kunnen spelen.

Ook aan de postjescarroussel en de politieke vetzucht willen de politici niet beginnen.

Tenslotte zijn er de (para)fiscale gunstregimes die het resultaat zijn van gelobby en politieke akkoordjes.

Hoe zou de begroting eruit zien als burgers mogen beslissen ?

Het is een uitnodiging om mee te denken :

- welke uitgaven (subsidies) zijn te hoog of zelfs overbodig ?

- welke (gepolitiseerde) functies, diensten zijn overbodig ?

- welke inkomsten moeten anders ? welke gunstregimes moeten afgeschaft worden ? welke inkomsten moeten verhoogd worden ? ...

Group Tags