Tijd voor een burgerlobby

Zelfbediening (politieke benoemingen, vetzucht aan politieke mandaten, te hoge partijfinanciering), lobbycratie (fiscale gunstregimes, sinterklaaspolitiek met subsidies), het mismeesteren van overheidsfinanciën (sale & lease back operaties, privatisering van winstgevende overheidsbedrijven).  

Politici zijn het erover eens dat er iets moet veranderen, maar ze zijn het er ook over eens dat zij dat niet gaan doen. En we hebben als burger nog altijd niet de mogelijkheid om via bindende volksraadplegingen (referenda) beleid bij te sturen.

We zullen als burger dus zélf het initiatief moeten nemen. 

PRO is een netwerk van lokale partijen en groepen die onafhankelijk zijn van nationale partijen en die een andere politiek willen.